Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4


Ett förslag till Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4, finns ute på granskning till och med 13 april 2016.

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Knivsta tätort. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på sydöstra delen av Särsta 38:4. 

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Informationen finns även tillgänglig här på kommunens webb se länk till höger

Samhällsutvecklingsnämnden
  • Senast uppdaterad 1 apr 2016