Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till detaljplan för Södra Ar Gredelby 1:3 m fl

2016-03-08

Del av S Ar

Del av området

Ett förslag till Detaljplan för Södra Ar, Gredelby 1:3, m fl finns ute på samråd från och med 9 mars till och med 6 april 2016.

Planområdet sträcker sig från infarten till Knivsta från motorvägen till rondellen vid Brunnbyvägen.

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Informationen finns även tillgänglig här på webben

Skriftliga synpunkter lämnas senast 6 april 2016 till Planenheten, 741 75 Knivsta.


Samhällsutvecklingsnämnden
  • Senast uppdaterad 8 apr 2016