Till undermeny Karta Kontakt

Matematikbiennalen för Knivstas lärarkår pågår i Kommunhuset.

2016-11-01

Robot

 

Räkna matte med akrobatik? Eller lära elever i årskurs 1 till 3 att bli bättre på matte och dessutom kunna utveckla sitt språk genom att använda ett bananbord? Idag pågår en stor matematikbiennal på plan 3, med hela Knivstas lärarkår som besökare. Dagen är både en manifestering över att Knivstas deltagande i SKL:s matematikprojekt är avslutat, projektet har pågått sedan 2012. Men även att erbjuda mötesplatser där våra duktiga lärare kan nätverka och delge varandra sina kunskaper och erfarenheter. Men det allra viktigaste att få fokusera på det viktiga ämnet matematik.

I Tilassalen pågår utställningar, experiment, bokbord och politikerstuga. I övriga konferenslokaler pågår spännande seminarier på temat matematik. Alla kommunens grundskolor besöker biennalen och det är en härlig stämning. Visste du att programmering är på väg in skolans kursplaner?

Ett viktigt område för framtiden, dessutom är det både mycket lättare och roligare än du tror. Seminariedeltagarna fick arbeta med appar och testa att programmera robotar. Ett annat intressant seminarium med många åhörare var Peter Nyströms seminarium om ”Rätt mätt på prov – om pedagogiska bedömning i ämnet matematik”. Peter är föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning.

 

Elevhälsan 
Elevhälsan fanns också på plats med sina specialpedagoger.

 

Matte med akrobatik

Naturskolan i Knivsta visade ett annorlunda sätt att träna huvudräkning på.

Peter Nyström
Peter Nyström är föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning.

Tilassalen_mässhal

Hela Tilassalen i Kommunhuset är som en stor mässhall idag.

Seminarium om programmering
Här pågår framtiden och kommunens pedagoger testar
 att programmera
robotar

  • Senast uppdaterad 1 nov 2016