Till undermeny Karta Kontakt

Välbesökt volontärdag

2016-11-25

helbild volontärer i Tilassalen i kommunhuset på volontärdagen

 

På torsdagen anordnade Knivsta kommun den årliga volontärdagen i Tilassalen i kommunhuset. På programmet stod bland annat information om projektet Språkvän, samt information om tystnadsplikt och bemötande. I publiken satt ett 30-tal av de volontärer som engagerar sig med utgångspunkt från dagverksamheten Lyckträffen i Knivsta. Kommunens socialchef Mats Elgström Ståhl inledde arrangemanget med ett välkomsttal.

Volontärernas engagemang hyllades

- Det är med stor ödmjukhet jag står här. Ni volontärer är oerhört viktiga och vi i Knivsta kommun behöver er. Ni har gjort ett aktivt, frivilligt val av medmänsklighet att engagera er. Ert engagemang skapar förändring för den enskilda människan och bidrar till ett socialt hållbart samhälle, sa Mats Elgström Ståhl till volontärerna.

socialchef Mats Elgström Ståhl på volontärdagen

Socialchef Mats Elgström Ståhl hyllade volontärernas engagemang 

Runt 75 volontärer är idag engagerade vid Lyckträffen, en verksamhet som ska arbeta förebyggande för att motverka ohälsa på grund av ensamhet och social isolering. Målgruppen är alla daglediga i kommunen, oavsett ålder och ursprung. Bland de verksamheter som anordnas med hjälp av volontärer finns till exempel Väntjänst – där volontärer till exempel följer med på sjukresor, Handtaget - som ger praktisk hjälp i hemmet och ett språk- och kulturkafé. I mellandagarna flyttar Lyckträffen till nya lokaler på Sågverkstorget och hamnar därmed på en mer central plats i Knivsta.

Ny lokal ökar tillgänglighet för alla daglediga

Claes Sandgren har varit engagerad som volontär vid Lyckträffen i nästan tio år, framför allt i promenadgruppen. Även om han skulle ha önskat att den nya lokalen hade varit större, tror han att flytten blir ett lyft för verksamheten.

- Det nya läget gör att Lyckträffen blir mer tillgänglig för alla daglediga, även nyanlända, arbetslösa eller sjukskrivna som kanske inte kommit tidigare. Jag tror det blir en bra samlingsplats på torget, och förhoppningsvis kan vi få lite bord och stolar och blomkrukor utanför så vi kan få en mysig miljö där vi kan ta en kopp kaffe tillsammans, säger volontären Claes Sandgren.

volontär Claes Sandberg på volontärdagen  

Claes Sandgren har snart varit volontär i Knivsta kommun i tio år

  • Senast uppdaterad 24 nov 2016