Till undermeny Karta Kontakt

Välkommen till informationsmöte om Nydal

2016-10-26

Flygfoto över Nydal

Arbetet med utvecklingen av Nydal fortsätter framåt och vi har nu påbörjat processen med ett planprogram. Planprogrammet är tänkt att redovisa mål och grundförutsättningar för det fortsatta arbetet med Nydal.

Planprogrammet skickas ut till sakägare

Planprogrammet kommer inom kort att skickas ut till berörda sakägare på samråd och i samband med detta ges kommunens alla invånare möjligheten att komma och träffa politiker.
Representanter från kommunen finns på plats för att informera om vad som gått ut på samråd samt hur den kommande processen kommer att se ut.

Vi ber dig att du anmäler dig med namn via e-post knivsta@knivsta.se.

Informationsmötet hålls måndag den 7 november klockan 19-21:00 i Tilassalen, Kommunhuset Centralvägen 18. 

Sista anmälningsdag är den 1 november

Välkommen hälsar
Knivsta kommun och Samhällsutvecklingsnämnden

 

  • Senast uppdaterad 25 okt 2016