Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt från kommunfullmäktige och samhällsutvecklingsnämnden

2016-10-05

bild på KF salen exteriör kommunhuset

 

Vid sitt sammanträde den 28:e september beslutade kommunfullmäktige att utöka investeringsplanen med 5 miljoner kronor för köp av lägenheter. Bakgrunden är behovet av bostäder för de nyanlända som anvisats kommunen enligt den så kallade bosättningslagen. Gunnar Larsson (SD) och Alexander Jansson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en motion från MP och V om att ta fram mål och riktlinjer för utemiljöer för barn och unga. 

En motion från KN.NU om att webbsända kommunstyrelsens sammanträden avslogs. Idag webbsänds kommunfullmäktiges möten. Att webbsända även kommunstyrelsens möten skulle innebära ökade kostnader och en del praktiska utmaningar. Allmänheten uppmanas istället att ta del av kommunstyrelsens möten på plats och av handlingarna som läggs upp på kommunens webbplats. V och KN.NU reserverade sig mot beslutet. 

Ett medborgarförslag om att utreda kommunens hantering av markanvisningar avslogs av kommunfullmäktige då en oberoende utredning av handläggningen av markanvisningar nyligen har genomförts. Ett medborgarförslag om att inrätta offentliga medborgarmöten avslogs med hänvisning till att det redan pågår arbeten för att utveckla medborgardialogen samt att det inte finns medel avsatta för den modell som förespråkas i förslaget.

På ett extrainsatt möte den 3:e oktober beslutade en enig samhällsutvecklingsnämnd att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslag till Detaljplaneprogram för Nydal. Det ursprungliga förslaget till planprogram kompletterades med några tillägg från S, MP, KN.NU och V. Ett öppet möte planeras till kvällen den 7:e november. Mer information om detta kommer längre fram. 

 
  • Senast uppdaterad 4 okt 2016