Till undermeny Karta Kontakt

Öppet möte om kommunens översiktsplan

2016-10-06

Pappa och barn vid strand

 

Knivsta kommun arbetar med en revidering av gällande översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. Det är ett politiskt dokument som beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas långsiktigt.

Översiktsplanen hanterar många olika frågor och sammanväger på så sätt också många olika intressen. Det är viktigt för kommunens politiker att få höra hur du som invånare tänker kring kommunens utveckling. 

Därför bjuder samhällsutvecklingsnämnden den 25 oktober in till öppet möte som en del i arbetet med revidering av nuvarande översiktsplan.

Vilka frågor tycker du är viktigast att diskutera - besvara vår enkät

Inför mötet önskar nämnden veta vilka frågor du som kommuninvånare tycker är viktigast att få diskutera. Tyck till genom att svara på vår webbenkät.

Enkäten beskriver åtta områden som är möjliga att diskutera. Mötet kommer att rymma fyra stationer, var och en med ett eget tema. Välj de fyra områden du tycker är viktigast. Via enkäten kan du också anmäla dig till mötet.

Via denna länk kan du besvara enkäten

Sista dag att svara är 16 oktober. Mötet äger rum tisdag 25 oktober kl 18.30-21.

Har du inte tillgång till egen dator är du välkommen att använda de publika datorerna i Kommunhuset. Kontaktcenter hjälper dig gärna.

Vill du hellre svara på papper finns i Kommunhuset en pappersenkät som du kan fylla i och lämna till Kontaktcenter Knivsta. 

Välkommen att svara även om du inte kan komma på mötet

Även om du inte kan delta på mötet är du välkommen att fylla i enkäten. Det ger värdefull information om vilka frågor som kommuninvånarna tycker är särskilt viktiga i kommunens fortsatta utveckling.

Mer information 

Vi återkommer med mer information om det öppna mötet längre fram, så håll utkik på webben.

 

 

 

  

 

 

  • Senast uppdaterad 17 okt 2016