Till undermeny Karta Kontakt

Välkommen till informationsmöte om VA-planen

2016-11-01

Liten båt vid brygga i sjö


Knivsta kommun arbetar nu med en vatten- och avloppsplan, som bland annat ska ange hur vatten och avlopp ska lösas i områden med samlad bebyggelse. 
En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, och visar vilka områden som ska få kommunalt vatten och avlopp, och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

Ett förslag till VA-plan har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.
VA-planen är nu ute på remiss till berörda myndigheter.

På informationsmötet får du höra mer om hur VA-planen tagits fram, och du får möjlighet att ställa dina frågor.
Representanter från Samhällsutvecklingsnämnden, 
Roslagsvatten och olika enheter inom kommunen finns på plats för att berätta mer om vad som gäller vid anslutning till kommunalt VA, hur tillsyn av enskilda avlopp sker och hur detaljplanering och bygglov påverkas av VA-planeringen.
Vi tar 
också gärna emot förslag på justeringar av VA-planen, om det är någon information som saknas eller är felaktig.

Informationsmötet hålls måndag 14 november kl 18.30-20.30 i Tilassalen Kommunhuset

Vi ber dig att du anmäler dig med namn via e-post knivsta@knivsta.se.

Sista anmälningsdag är den 7 november.

Välkommen hälsar Knivsta kommun och Samhällsutvecklingsnämnden

  • Senast uppdaterad 31 okt 2016