Till undermeny Karta Kontakt

Länsstyrelsen godkänner detaljplan för kvarteret Virkesladan

2016-10-21

Virkesladan

 

Den 9 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige i Knivsta att anta detaljplanen för kvarteret Virkesladan där Rosendal Fastigheter vill utveckla bostäder och kontor. Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre nya huskroppar med ett gemensamt entréplan. De högsta huskropparna kommer att få vara tolv respektive åtta våningar höga.

Länsstyrelsen har nu prövat och fattat beslut om de drygt 500 överklaganden som kommit in. Länsstyrelsen har beslutat att alla överklaganden förutom två avvisas eftersom de klagande inte bedöms vara berörda på ett sådant sätt att de har klagorätt. De två överklaganden som togs upp till prövning avslås, vilket innebär att kommunens beslut om antagen detaljplan gäller. 

Se länk med Länsstyrelsens beslut nedan samt länk till höger med mer information om detaljplanen för kvarteret Virkesladan.

Länk till Länsstyrelsens beslut 

 

 
  • Senast uppdaterad 20 okt 2016