Till undermeny Karta Kontakt

Fastighetsägare är inte längre skyldiga att snöröja

2016-09-13

snöväg

 

Samhällsutvecklingsnämnden tog den 22 augusti beslutet att fastighetsägare inte längre är skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid sin egna fastighet. Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att inom ramen för gatuverksamhetens drift- och underhållsbudget för snöröjning, från november 2016 överta ansvaret för drift- och underhåll av gångbanor/trottoarer som fastighetsägarna tidigare varit skyldiga att snöröja.

  • Senast uppdaterad 12 sep 2016