Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsen sammanträder 19 september

2016-09-17

kommunhus-vapen

 

Välkommen att lyssna när kommunstyrelsen sammanträder klockan 13.00 i kommunhuset. På dagordningen står bland annat: information om flyktingmottagningen, begäran om planbesked för utbyggnad av villor på del av fastigheten 4:12 i Lagga, två ärenden med ansökan om markanvisning på del av fastighet Gredelby 1:3, granskning av personalrekrytering och kompetensförsörjning – revisionsrapport. 
Länk till dagordningen finns till höger. 
Välkommen!

  • Senast uppdaterad 16 sep 2016