Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Genvägen i Västra Nor har vunnit laga kraft

2016-09-29

Västra_Nor_Genvägen

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016 att anta Detaljplan för Genvägen i Västra Nor. Beslut om antagande vann laga kraft den 20 juli 2016.
Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skada rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

  • Senast uppdaterad 28 sep 2016