Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt från kommunstyrelsen

2016-09-27

Knivsta kommunhus

 

Kommunstyrelsen beslutade att inte ge positivt planbesked för Lagga 4:12 vilket innebär att det i nuläget inte är aktuellt med en detaljplan för området.

Kommunstyrelsen godkände ett markanvisningsavtal med Turako AB avseende utveckling av förskola på del av fastigheten Gredelby 1:3. Kommunstyrelsen godkände också ett markanvisningsavtal med Framtidens Fastighets AB avseende del av fastigheten Gredelby 1:3. Syftet där är att pröva om området kan planläggas för en anläggning för försäljning av personbilar och husbilar. Rolf Samuelsson (MP) avstod från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsen informerades om mottagandet av nyanlända: Knivsta har hittills i år tagit emot 35 av de 70 personer som anvisats kommunen. Kommunstyrelsen informerades också om svårigheterna att få fram bostäder till alla.  

 

  • Senast uppdaterad 26 sep 2016