Till undermeny Karta Kontakt

Tingsrätten har meddelat dom i tvist

2016-09-30

I dag meddelade tingsrätten sin dom i målet där Mojjen i Knivsta AB stämt Knivsta kommun och begärt skadestånd.

Domslutet innebär att tingsrätten anser att kommunen inte har handlat fel i de ärenden som stämningen gäller och Mojjen i Knivsta AB har därför inte rätt till det skadestånd man begärt.

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) kommenterar domen:

- Det är olyckligt att en sådan här situation uppstår för en enskild näringsidkare. Som kommun är vi skyldiga att följa lagar och det regelverk som styr oss. Vårt ansvar är att behandla alla lika när vi arbetar med olika frågor, och vi kan konstatera att tingsrätten inte tycker att vi har handlat fel gentemot Mojjen i Knivsta AB i de frågor som tvisten gällt.

- Från kommunens sida har vi hela tiden haft som mål att komma överens med Mojjen i Knivsta AB och att ägaren ska bli nöjd med placeringen av gatuköket, men tyvärr har vi inte kunnat nå en överenskommelse. Kommunen har under processens gång lämnat olika förslag till förlikning och det senaste lämnades så sent som när rättegången avslutades, men Mojjen i Knivsta AB har avböjt de förlikningsförslag vi lämnat.

- Framöver tar vi med oss erfarenheter från hela den här situationen. Vår målsättning är att fortsätta att ha en rättssäker hantering i alla kontakter med kommuninvånare och företag.

  • Senast uppdaterad 12 okt 2016