Till undermeny Karta Kontakt

Kommunens energipris 2016

Energipristagare_1_2016

 

Jennie Bengtsson tillsammans med barnen tar emot ett av kommunens energipriser.

Under onsdagen den 29 mars delade Knivsta kommun bygg-och miljönämnd, för andra gången ut kommunens energipriset till två glada husägare. Tanken är att dela ut priset till en ”byggherre” som visar på ett genomtänkt och ekonomisk energiförbrukning vid en bygglovsansökan av ett småhus. Vinnare utses genom den energiberäkning som alltid ska lämnas in vid alla nybyggnationer av bland annat småhus. Den som ska bygga ett hus måste uppfylla Boverkets krav och byggregler för att få startbesked.

Stor grattis till  Jennie Bengtsson och Carl-Johan Bohrnelin samt Anna och Erik Edvardsson båda familjerna bor på Mogatan i Alsike. Boo Östberg (C) överlämnar blommor och en plakett att sätta upp på husets fasad.

Anna_energipris_2016
Här delar Boo Östberg ut ett av två energipris till familjen Edvardsson i Alsike.

Fakta om energipriset
Under 2015 års mål för bygg- och miljönämnden beslutade nämnden att premiera de som väljer att bygga energisnåla byggnader. Priset är uppdelat i två kategorier, en för småhus. Samt ett för övriga byggnader som flerbostadshus, industrilokaler med mera.

  • Senast uppdaterad 3 apr 2017