Till undermeny Karta Kontakt

Försvarets övning Aurora 17 under september

2017-08-30

Vägkarta Aurora_17

Under september månad genomför Försvarsmakten den största övningen på över 20 år. Fler än 19 000 personer övar. Dessutom deltar utländska soldater och fordon i övningen.

Du som bor i Knivsta kommer att märka av Aurora 17 på olika sätt. Både före, under och efter övningen kommer det att göras många transporter av både personal och materiel, till exempel stridsfordon, för att de ska finnas där de behövs. Transporterna sker både med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg. Övningsperioden är vecka 37-39 i september.

Stor trafikstörning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september, mellan cirka klockan 06:00-14:00 är det begränsad framkomlighet på E18 mellan Enköping och Kungsängen. Ett körfält kommer då att stängas av för att förflytta militära fordon i riktning österut. 

Samtidigt kommer det även att vara begränsad framkomlighet på den gamla vägen mellan Enköping i riktning österut och fram till Skokloster.
Vägen ut till Skokloster är både smal och krokig, vilket gör att det kan bli svårt att ta sig fram med bil.

Vi informerar fortlöpande hur Knivsta kommun påverkas av övningen!

Frågor om övning Aurora?
Om övningen - se Försvarsmaktens webb
Telefon Försvarsmakten 08-788 88 88

Om trafikstörningar -se Trafikverkets webb

  • Senast uppdaterad 30 aug 2017