Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden

2017-08-14

exteriör kommunhuset blommor

 

Den 14 augusti 2017 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra utställning av förslag till översiktsplan för Knivsta kommun. Utställningen genomförs den 21 augusti till den 22 oktober. 

Vid samma möte beslutade samhällsutvecklingsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Detaljplanens syfte är bland annat att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på södra delen av fastigheten, samt fyra nya byggnader för bostads- och centrumändamål på den norra delen. 

Läs mer och ta del av handlingar via länkar till höger. 

  • Senast uppdaterad 14 aug 2017