Till undermeny Karta Kontakt

Satsning på fyra spår i Trafikverkets förslag till nationell plan

2017-08-31

Knivstaskylt vid järnvägsstationen

 

Under torsdagen överlämnade Trafikverket sitt förslag till regeringen på hur infrastrukturen ska byggas ut och satsas på under perioden 2018 till 2029. En av de satsningar som finns med i förslaget till nationell plan är en utbyggnad till fyrspårig järnväg hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. 

Idag måste all tågtrafik dela på två spår mellan Uppsala och Myrbacken norr om Arlanda. För att öka kapaciteten föreslår nu alltså Trafikverket en utbyggnad till fyra spår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. Trafikverket skriver i sitt förslag att satsningen förutsätter att överenskommelser tecknas med berörda kommuner om bostadsåtaganden som möjliggörs av åtgärden.

- Ännu ett steg har tagits på vägen mot fyra spår från Uppsala till Stockholm. Om satsningen blir verklighet kommer regionen kunna bidra till att lösa bostadsbristen och människor kommer att få bättre möjligheter att resa i regionen. Självklart kommer det även att ställa krav på oss när vi bygger framtidens samhälle, säger Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun. 

Trafikverkets förslag - som totalt rymmer satsningar på infrastrukturen i landet för 622,5 miljarder kronor - ska nu ut på remiss innan regeringen fattar beslut om planen i mars 2018. 

Läs Trafikverkets ”Förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029” via länken till höger. 

 

 

  • Senast uppdaterad 31 aug 2017