Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till planändring detaljplan

2017-12-04

Östra Brännkär Vrå 1:392

 

Förslag till planändring av detaljplan Östra Brännkärr gällande fastighet Vrå 1:392 är ute nu på samråd från 29 november till 17 december 2017. Fastigheten ligger längs med Brunnbyvägen i centrala Alsike. Huvudsyftet med planändringen för Vrå 1:392 är att möjliggöra vård- och förskoleverksamheten inom fastigheten.

Nuvarande planbestämmelser medger bostäder och centrumverksamhet. Planen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planen ställs ut i entrén i Kommunhuset. Information finns även här på webben,se högerspalten.

Skrifta synpunkter lämnas senast den 13 december 2017 till knivsta@knivsta.se, eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 Knivsta.

  • Senast uppdaterad 5 dec 2017