Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunfullmäktige

2017-12-15

kommunhuset i helbild

Ny översiktsplan antagen

Vid ett extrainsatt möte den 13 december beslutade Knivsta kommunfullmäktige att anta Översiktsplan för Knivsta kommun. Fullmäktige beslutade också att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att snarast påbörja framtagandet av ett mer detaljerat dokument för utvecklingen av tätorterna, som sedan ska fastställas av fullmäktige. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Avtal med staten om infrastruktur och bostäder

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avtalet om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun och att godkänna tillhörande promemoria. Avtalet innebär en överenskommelse mellan staten och Knivsta kommun där staten garanterar en utbyggnad till fyra järnvägsspår genom Knivsta kommun samt tågstation i Alsike. Knivsta kommun åtar sig att möjliggöra byggandet av 15 000 bostäder i Nydal och Alsike inom 40 år. Röstsiffrorna blev 22 ja, sex nej och tre avstod från att rösta. Knivsta Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta Dagvattenstrategi för Knivsta kommun, Sverigedemokraterna reserverade sig. Slutligen beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4.

Läs mer och ta del av handlingar via länken till höger. Där kan du även ta del av debatten i efterhand via webb-TV. 

 

 

  • Senast uppdaterad 15 dec 2017