Till undermeny Karta Kontakt

Information om söndagskvällens falska VMA

2017-07-10

Även här i Knivsta hördes VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Information nedan kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB:s hemsida

Vid 22-tiden ljöd utomhusvarningssystemet i stora delar av Stockholmsområdet. Signalen Viktigt meddelande till allmänheten som gick ut var felaktig och utlöstes av misstag efter ett test av systemet hos SOS Alarm.

Orsaken till det felaktiga larmet är oklar och en utredning hos SOS Alarm sker.

Då många människor samtidigt sökte information på MSB:s webbplats blev den överbelastad och stundvis svår att nå. En reservwebbplats gick automatiskt upp för de som ej nådde webbplatsen. Reservwebbplatsen hänvisade till bland annat krisinformation.se som är myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation till allmänheten.

 

Skyddsrum i kommunen

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig och finns främst i tätorter. I Knivsta tätort finns ett skyddsrum. 1998 försvann kravet på att bygga skyddsrum i nya fastigheter, delvis som en följd av en ökad avspänning i världen.  Fram till kommunbildningen 2003 var Knivsta en del av Uppsala kommun och deras skyddsrumsplatser. Anspänningen i världen har ökat och under 2017 har regeringen gett MSB i uppdrag att göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig och en del av denna översyn gäller även skyddsrum.  Frågan är aktuell och är en viktig del av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete.

 

  • Senast uppdaterad 11 jul 2017