Till undermeny Karta Kontakt

Vill du bli ungdomsambassadör i Knivsta

2017-07-20

Navid Rezaie

Navid Rezaie - en av deltagarna på det kommande lägret på Eda.

Ungdomsambassadörer i Knivsta ska främja integration

Att skapa möten mellan nyanlända ensamkommande och etablerade knivstaungdomar är en viktig del i kommunens integrationsarbete på ett djupare plan. Nyanlända ensamkommande och svenska ungdomar i Knivsta har svårt att lära känna varandra och de flesta nyanlända ensamkommande ungdomarna har ingen svensk kompis.

Det finns ett stort behov att de här grupperna lär känna varandra och har kul ihop. Dessutom främjar det både integrationen och en ökad inkludering mellan olika grupper här i Knivsta. Projektet – Ungdomsambassadörer startar sin ett-åriga verksamhet med ett härligt läger på Eda lägergård 31 juli till 2 augusti.

Under tre dagar blandas lek, allvar, aktiviteter och sommarupplevelser. Eda lägergård ligger precis vid Norrsjön med stora öppna ytor, nära till badet, grillplatsen och kanoterna.

Vår förhoppning är att alla blir kompisar med varandra, lär av varandra och har kul ihop. Lägret är starten för regelbundna gemensamma träffar varje månad. Vi hoppas att det skapas en stabil grupp ungdomar under lägret som blir ambassadörer i kommunen och är goda exempel som andra vill följa efter, säger Tibax Bahati, biträdande enhetschef för Häradsvillan i kommun

Vänskap och gemenskap

 I början av maj i år genomfördes kommunens stora Vänskapsdag i kommunhuset där över 350 personer deltog i någon av alla aktiviteter. Vänskapsdagen kom till för att vi ser att det finns ett behov av mötesplatser i Knivsta, men också för att ge möjlighet att stifta nya bekantskaper och få nya vänner där du lever och bor.

Projektet ungdomsambassadörerna är fortsättning på temat vänskap och gemenskap som började på Vänskapsdagen.

Kommunen har en policy för integration och social sammanhållning, vi ska ha ett inkluderande, tolerant och öppet samhälle där det ska finnas plats för nya medborgare, oavsett kulturell bakgrund, därför är det här projektet så viktigt, säger Johanna Segerheim biträdande enhetschef för Integration vuxen i kommunen

Deltagande på lägret kan göra dig till framtida ungdomsambassadör i Knivsta

 Just nu är det femton ungdomar anmälda till lägret men det finns plats för trettio, så du kan fortfarande anmälda dig.

- De som har deltagit på lägret kan om de vill arbeta som volontärer vid framtida läger och på ungdomsträffar. Lägret är helt gratis, jag hoppas att det kommer många till Eda, säger Navid Rezaie en av lägrets deltagare.

De ungdomar som deltar i lägret åker gemensamt ut till Eda och gemensamt tillbaka till Knivsta då lägret är slut.

- Vi kommer att arbeta med många olika teambuildingaktiviteter för att skapa en social gemenskap och gemensam plattform för ungdomarna att bygga vidare. Men det är klart att det finns plats för lek, bus och bad som också är en del av lägerupplevelsen, berättar Johanna och Tibax.

Tibax och Johanna vid Särstabadet

 Det finns fortfarande möjlighet för dig som bor i kommunen och gärna vill delta på lägret och kanske bli ungdomsambassadör att anmäla dig.

Ring till Kontaktcenter 018-34 70 00 så slussar de dig vidare till rätt person.

 

Mer om lägret

31/7 – 2/8 med gemensam färd till Eda Naturskola. Ta med kläder som passar för både sol, bad en regnig eller kylig kväll vid grillplatsen, sovsäck eller annat att sova i. Lägret är kostnadsfritt mat och fika ingår.

Kort fakta om projektet
Projektet genomförs med § 37 a förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, via Länsstyrelsen. Målgruppen är ungdomar med olika bakgrund i Knivsta kommun i åldern 14-18 år. Kommunens HVB och ungdomsverksamhet samarbetar med naturskolan och flera frivilligorganisationer. Huvudsyftet med projektet är att skapa nätverk och underlätta för nyanlända ensamkommande och svenska ungdomar att lära känna varandra som motverka utanförskap och inkludering.

  • Senast uppdaterad 20 jul 2017