Till undermeny Karta Kontakt

Återvinningscentralen blir Knivsta Kretsloppspark

2017-06-01

Kretsloppsparken

 

Med start den 1 juni får nuvarande Återvinningscentralen i Knivsta ännu större fokus på hållbarhet, återanvändning och resurshushållning. Först ut är det nya Återbruket – ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge. Så småningom ska Knivstaborna även kunna hämta och lämna återanvänt byggmaterial. 

Jämfört med konventionella återvinningscentraler ska Knivsta Kretsloppspark göra det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning och deponering minskar till fördel för återanvändning. I Kretsloppsparken samlas återvinning, återanvändning och avfallssortering på en och samma plats.

Nystart för Återbruket

I ett stort tält vid Återvinningscentralen håller det nya Återbruket till. Här kan Knivstaborna lämna in använda produkter som har ett värde på marknaden, som till exempel husgeråd, möbler, leksaker, böcker, sportartiklar och cyklar. När Återbruket fanns här tidigare var det möjligt att både lämna och hämta produkter, men det fungerade inte så väl utan blev stökigt och rörigt. I det nya Återbruket kan man enbart lämna saker. Möbler och husgeråd som kan användas till lägenhetsboende för nyanlända tas omhand i ett samarbete med kommunens flyktingmottagning. Alla andra saker tas omhand, förädlas och omsätts i biståndsorganisationen Human Bridges olika biståndsprojekt. Det kommer finnas personal på plats som hjälper till med information och rådgivning. 

Målet – minska avfallet

Återanvändning är vårt främsta mål. Syftet är att minska avfallsmängden. Varje gång man lämnar in något till Återbruket så ökar man livslängden på produkten och därmed minskar vi avfallsmängden. Det är bra för miljön och vi tär inte lika mycket på jordens resurser, säger Tomas Colm, avfallschef i Knivsta kommun.
I samband med starten av Återbruket byter Återvinningscentralen namn till Knivsta Kretsloppspark. Målet är att utveckla flera verksamheter för att öka återanvändningen och minska avfallet. Till hösten planeras ett projekt i samarbete med sociala enheten på kommunen. En avdelning där personal utför enklare reparationer av till exempel möbler och elektronikprodukter ska skapas – det innebär att även trasiga saker då kan lämnas in till Återbruket.

Återanvänt byggmaterial

En annan verksamhet som planeras senare i år är återanvändning av byggmaterial. Här är det tänkt att Knivstaborna ska kunna lämna in och även hämta till exempel trä, sten och isolering. Så saknar du en planka till något byggprojekt där hemma kan det vara en bra idé att ta en sväng förbi Knivsta Kretsloppspark.

Mer information i länken till höger.

  • Senast uppdaterad 1 jun 2017