Till undermeny Karta Kontakt

Slutspurt på samrådstiden för ny översiktsplan

2017-05-29

Genrebilder från Knivsta med natur och människor

 

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och har tagit fram ett förslag – ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2035 med utblick mot 2050”.

Lämna dina synpunkter senast 3 juni 

Samråd pågår mellan den 3 maj och den 3 juni. Under den tiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget, som inte är ett färdigt dokument utan ett förslag på hur Knivsta ska utvecklas i framtiden. Kommunen vill veta vad du tycker! Lämna gärna synpunkter på planförslaget - men kom ihåg att göra det skriftligt och senast den 3 juni. Läs vidare via länken till höger om hur du går tillväga - och där kan du även läsa planförslaget.

Det här händer efter samrådet 

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget. Sedan ställs översiktsplanen ut igen, nu som så kallad utställningshandling. Utställningen kommer pågå i två månader och är planerad till hösten 2017. Under utställningen finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Efter utställningen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringarna i planförslaget, för att därefter ta fram en så kallad antagandehandling. Antagandehandlingen planeras att antas av kommunfullmäktige i december 2017.

 

 

  • Senast uppdaterad 30 maj 2017