Till undermeny Karta Kontakt

Satsning på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden

Projektgruppen samlad utanför kommuhuset

 

Många ungdomar står utanför samhället idag. De går inte i skolan och de har inget jobb. Att ta steget till ett jobb kan vara så lång och besvärlig att risken blir stor att de ger upp på vägen. Vem ska man vända sig till och hur ska man göra?  Det är många svåra frågor att brottas med.

Vi möter dessa ungdomar dagligen. Det är ungdomar som behöver allt stöd och hjälp de kan få av samhället för att nå sitt mål – ett jobb. Det kan vara ungdomar med särskilda behov, välutbildade ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden eller ungdomar som nyligen har kommit till Sverige.

För att kunna hjälpa den här målgruppen på allra bästa sätt är det viktigt med samverkan mellan olika verksamheter. Därför har Knivsta kommun tagit initiativet till ett samverkansprojekt och nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheten och arbetsförmedlingen. Målsättningen är att vara ett stöd för ungdomar i åldern 16-24 år i Knivsta. Att hjälpa dem att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden genom studier, arbete eller praktik.

I morgon onsdag 15 mars håller Stegen – mötesplats och arbetsrehabilitering ett Öppet hus, kl 13-17, för alla som är intresserade av att veta mer. Stegens lokaler finns på Knivstavägen 11.

- Vi behöver vara ett stöd för de ungdomar som inte deltar i utbildningen eller står långt från arbetsmarknaden. Här behöver vi hjälpa dem att hitta en väg framåt som funkar för varje enskild person, berättar Louise Rodhe som är projektledare.

Uppsökande verksamhet

En del av arbetet att hjälpa ungdomarna är att aktivt söka upp dem och lotsa dem rätt. Därför är studie- och yrkesvägledaren samlokaliserad med verksamheten på Stegen – mötesplats och arbetsrehabilitering. Det kan också vara en riktad yrkessamordning, vilket i praktiken betyder att stödja ungdomar som är ”hemmasittare” att närma sig arbetsmarknaden. Även samarbete med kommunens ungdomsverksamhet är viktig. Därför finns en aktivitetshandledare med som har ett särskilt uppdrag att motivera och fånga upp ”äldre ungdomar från kommunens fritidsgårdar.

Morgan Norell och Ella Björnklippa delar sina tjänster mellan ungdomsverksamheten och Stegen – mötesplats och arbetsrehabilitering. Det är en bra kombination för att redan i ett tidigt skede kunna fånga upp och hjälpa ungdomar. Även vuxenutbildningen och Stegens yrkessamordnare är med i projektet, liksom arbetsförmedlingen som är en aktiv partner i projektet.

- Vår målsättning är att de insatser och program som vi genomför ska ske helt utefter ungdomarnas behov. Det kan vara att skriva ett utbildningskontrakt och då behövs ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare, berättar Louise Rodhe.

Projektet pågår under 2017 och 2018 med regelbundna uppföljningar för de ungdomar som ingår i kommunsatsningen.  Medel för projektet har sökts från Samordningsförbundet som har beslutat att beviljat pengar.  Målsättningen är att nå så många ungdomar som möjligt och ge dem lite framtidshopp.

På bilden ser ni från vänster:
Louise Rodhe, vård- och omsorgskontoret, Linnea Eriksson, yrkessamordnare - Stegen – mötesplats och arbetsrehabilitering, Sandra Jardemalm, ansvarig för ungdomsverksamheten, Ella Björnklippa, ungdomsverksamheten och Stegen – mötesplats och arbetsrehabilitering, Elinor Börjesson kommunens aktivitetsansvarig för vuxenutbildning, Lotta Fritzon, Arbetsförmedlingen, Tomas Henriksson, rektor Sjögrenska gymnasiet och vuxenutbildningen och  Morgan Norell,  ungdomsverksamheten och Stegen – mötesplats och arbetsrehabilitering, 


 
  • Senast uppdaterad 14 mar 2017