Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden

2017-11-15

Kommunhus med flagga

 

Detaljplan för Margarethahemmet

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 6 november att godkänna förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Ärendet ska nu vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Nationell plan för transportsystemet 

Man beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande på nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. I förslaget till yttrande lyfts främst frågan om utbyggnaden till fyra spår och nytt stationsläge i Alsike. Knivsta kommuns huvudsakliga synpunkter handlar om vikten av att den nationella infrastrukturen byggs ut så snabbt som möjligt för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. 

Läs mer om fler beslut och ta del av handlingar via länken till höger.

 
  • Senast uppdaterad 15 nov 2017