Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun med i regeringens satsning på hållbara städer

2017-09-01

utredning, bostäder,

 

Nydal och Alsike i Knivsta kommun pekas ut som lämpliga områden för att bygga större samlade bostadsområden. Det framgick när bostadsminister Peter Eriksson under fredagen presenterade nio områden i sex kommuner.

Dessa nio är områden som regeringens samordnare Johan Edestav har valt att gå vidare med för att möjliggöra planer för nya hållbara stadsdelar och städer.

- Vi välkomnar att Alsike och Nydal pekas ut som områden att satsa på, liksom att staten ser att en fyrspårig järnväg är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa till med att lösa bostadsbristen, säger Klas Bergström (M) kommunstyrelsens ordförande. 

Fokus på storstädernas arbetsmarknadsregioner

2016 beslutade regeringen att ge i uppdrag åt en samordnare att välja ut lämpliga områden där staten och kommunerna bör samarbeta för att kunna bygga större mängder bostäder. Fokus har varit att hitta områden i storstädernas arbetsmarknadsregioner. 

I den planerade stadsdelen Nydal nära järnvägsstationen i Knivsta är det enligt utredningen möjligt att bygga 12 000 bostäder inom en tjugoårsperiod. Motsvarande siffra i Alsike bedöms vara 10 000 nya bostäder. En förutsättning är dock investeringar i infrastrukturen, bland annat bättre spårkapacitet på Ostkustbanan, den järnväg som går mellan Stockholm och Sundsvall via Uppsala och Knivsta. Ett steg på vägen var torsdagens förslag från Trafikverket att bygga en fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm. 

- Vi behöver nu sätta oss och förhandla med staten för att se vilka åtaganden vi som kommun kan göra. Vi behöver föra en politisk diskussion och en diskussion med Knivstas invånare om vilken utveckling vi vill ha, säger Klas Bergström (M) kommunstyrelsens ordförande. 

Mer information

Läs mer via länkarna till höger. 
  • Senast uppdaterad 1 sep 2017