Till undermeny Karta Kontakt

Hälsoäventyret i Knivsta snart verklighet

2017-09-25

samverkansavtal Hälsoäventyret

Här skrivs samverkansavtalet under – från vänster i bild: Carina Hesse Bolin, enhetschef Hälsoäventyret Region Uppsala, Björn-Owe Björk, (KD) ordförande utbildningsnämnden Knivsta kommun, Hans Åhnberg, utbildningschef Knivsta kommun, Malena Ranch, (MP) ordförande Vårdstyrelsen, Region Uppsala, Lena Dahlman, direktör för Hälsa och habilitering, Region Uppsala 

 
Onsdagen den 20 september togs ett viktigt steg på vägen till förverkligandet av ett lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. Företrädare för Knivsta kommun och Region Uppsala träffades för att underteckna ett samverkansavtal. I början av 2018 öppnar Hälsoäventyret för Knivstas skolelever. 

Inryms i gamla Gredelbyskolan

Sedan det första Hälsoäventyret invigdes i Uppsala 2001 har efterfrågan på verksamheten varit stor och över 100 000 elever har fått hälsoundervisning inom ramen för konceptet. Lokala Hälsoäventyr har byggts upp i samverkan med Håbo, Tierp och Östhammars kommun. Nu får även Knivsta ett eget Hälsoäventyr i delar av den gamla Gredelbyskolan.

- Hälsoäventyret är en del i en större satsning kring hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta. Hälsa och lärande går hand i hand och vi måste ge våra barn och unga verktyg att ta ansvar för sin hälsa genom livet. Hälsoäventyret kompletterar och stärker andra aktiviteter som eleverna möter i skolan och på fritiden, säger Hans Åhnberg, utbildningschef i Knivsta kommun. 

Hälsopedagogisk verksamhet för Knivstaelever

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som erbjuder undervisning till skolever i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Hälsoundervisningen bygger på faktakunskap om människokroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek, sexualitet och den egna identiteten.  I en inspirerande, lustfylld och interaktiv miljö, med speciellt framtagen rekvisita, erbjuds eleverna att uppleva, experimentera och aktivera alla sinnen.

Under hösten 2017 genomförs en ombyggnad av delar av gamla Gredelbyskolan med hjälp av en scenograf som är specialiserad på Hälsoäventyrets koncept. Rekrytering av två hälsopedagoger pågår. Med start 2018 ska cirka 70 skolklasser i Knivsta kommun, det vill säga runt 2000 elever, varje läsår få hälsoundervisning på olika teman i lokalerna. 

Knivsta kommun och Region Uppsala delar på kostnad och ansvar

Samverkansavtalet mellan Knivsta kommun och Region Uppsala innebär bland annat att de två aktörerna delar lika på driftkostnaden – totalt 1 850 000 kronor per år (för Knivsta kommuns del 925 000 kronor). Uppbyggnadskostnaden beräknas till totalt 800 000 kronor (för Knivsta kommuns del 400 000 kronor). Region Uppsala blir huvudman för verksamheten.

Modell av Hälsoäventyret

 
Carina Hesse Bolin, enhetschef Hälsoäventyret Region Uppsala, visar en modell av lokalerna.
  • Senast uppdaterad 25 sep 2017