Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2017-09-25

Kommunhuset med kommunvapen till vänster

 

Ansökan om planbesked 

Vid sitt möte den 18 september behandlade kommunstyrelsen flera planbesked. Bland annat beslutade man att ge negativt planbesked för exploatering med ett tiotal enfamiljshus inom fastigheten Brunnby 3:2. Man beslutade att ge positivt planbesked för Knivsta-Tarv 3:17 i Västra Ängby – där vill sökande uppföra nya bostadshus på det som för närvarande utgörs av en småindustritomt. 

Markanvisningsavtal godkänt 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markanvisningsavtalet för del av fastigheten Gredelby 7:78, kvarteret Murteglet, till Nischer Properties AB. Fastigheten ligger inom Sågenområdet och bolaget vill utveckla tomten med bostäder och lokaler. 

Läs mer och ta del av handlingar via länken till höger. 

 
  • Senast uppdaterad 25 sep 2017