Till undermeny Karta Kontakt

Öppet hus om förslaget till ny översiktsplan

2017-09-12

Genrebilder från Knivsta med natur och människor

 

Knivsta kommun har tagit fram utställningsförslag till Översiktsplan för Knivsta kommun 2025 med utblick mot 2050. Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Utställningen av förslaget pågår mellan 21 augusti och 22 oktober.

Välkommen till öppet hus-möte där du kan ta del av förslaget och ställa frågor till politiker och tjänstemän.

När:

Tisdagen den 19 september klockan 18.00 - 20.00

Var:

Tilassalen i kommunhuset, Centralvägen 18 i Knivsta

 

Läs mer via länken till höger – här hittar du mer information om arbetet med ny översiktsplan och hur du kan lämna synpunkter på förslaget. 

  • Senast uppdaterad 12 sep 2017