Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun deltar i kunskapsdag om återvändare från IS-kontrollerade områden

2019-04-12

 
Knivsta kommun har fått en inbjudan av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) till en kunskapsdag om återvändare från tidigare IS-kontrollerade områden. Knivsta kommun kommer att skicka tre representanter till kunskapsdagen, som hålls den 24 april. 
 
Varken polismyndigheten eller säkerhetspolisen har rapporterat till Knivsta kommun om något pågående ärende eller någon individ som skulle vara på väg tillbaka kommunen. Däremot har kommunen för något år sedan tagit del av de knappa uppgifter som polismyndigheten uppgett i media i dagarna; att det kan ha funnits en person i kommunen som återvänt från IS-kontrollerat område.  
 
Kommunen har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism med rutiner för olika situationer som skulle kunna uppstå, till exempel om en person som har lämnat en våldsbejakande extremistisk grupp skulle bosätta sig i eller återvända till Knivsta. 
 
Kommunen har arbetat förebyggande för att bygga upp en kompetens i kommunen inom verksamheter som skulle kunna komma i kontakt med våldsbejakande beteenden. Bland annat deltar Knivsta kommun kontinuerligt i de nationella och regionala samverkansytor som erbjuds.
 
Invånarnas trygghet och säkerhet är en prioriterad fråga i kommunen, och i maj upprättas en egen enhet för beredskap och säkerhet. Varannan vecka genomförs också en avstämning i våra verksamheter där eventuella tecken på social oro eller våldsbejakande beteenden är två frågor bland en rad andra som vi kartlägger och hanterar om sådana tendenser skulle uppdagas. Skulle en situation uppstå så kommer vi att samverka med de instanser som har som huvuduppdrag att bekämpa våldsbejakande extremism, det vill säga polismyndigheten och säkerhetspolisen.
 
  • Senast uppdaterad 12 apr 2019