Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2019-04-05

Kommunhus med flagga

 

Medborgarråd

På sitt möte den 25 mars gav kommunstyrelsen i uppdrag åt förvaltningen att utreda införandet av ett så kallat medborgarråd i Knivsta kommun. Bakgrunden är att den politiska majoriteten vill öka dialogen och samverkan med Knivstas invånare i olika frågor. I maj ska förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med förslag på struktur för ett medborgarråd och hur ett sådant råd ska kunna införas. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig. 

 

Ekonomiskt åtgärdspaket för 2019

Kommunstyrelsen beslutade om ett ekonomiskt åtgärdspaket för 2019. Bakgrunden är att en mycket tidig prognos visat att resultatet för 2019  troligtvis kommer avvika negativt mot det beslutade finansiella målet. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att uppmana nämnderna att genomföra åtgärder för att förbättra intäkter och minska kostnader samt att införa restriktioner för konferensköp under 2019. 

 

Förslag om att köpa kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att köpa fastighetsbolaget Gredelinen KB, och därigenom förvärva kommunhusfastigheten. I nuläget hyr Knivsta kommun kommunhuset på Centralvägen 18. Bakgrunden är att kommunen nu har möjlighet att köpa fastigheten till ett förutbestämt pris, cirka 140 miljoner kronor samt tillägg för tilläggsinvesteringar (parkeringar). Värderingen av kommunhuset visar att köpeskillingen är lägre än bedömt marknadspris för fastigheten. Ett köp ger dessutom kommunen andra fördelar som en säkrad hyresnivå efter hyresavtalet utgång 2031. 

Fler beslut och handlingar hittar du via länken till höger. 
  • Senast uppdaterad 5 apr 2019