Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta klättrar i SKL:s årliga mätning av företagsklimatet

 

Idag onsdag presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin årliga mätning av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen.
Knivsta klättrar i årets mätning och landar på NKI (Nöjd Kund-index) 68 av 100. Förra året var NKI-värdet för Knivsta kommun 61 av 100. 

- Det är glädjande att se att nöjdheten ökat. Företagsklimatet i Knivsta är viktigt för kommunens utveckling. Vi har arbetat mycket med skapa mötesplatser för att möjliggöra samverkan och också för att prata om företagens betydelse internt, säger Pernilla Westerback, näringslivssamordnare i Knivsta kommun.

Företagen har svarat på enkät

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service. Servicen mäts inom de sex myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd.

De företag som under året haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa områden får möjlighet att svara på en enkät med frågor om hur de upplevt servicen inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Företagen har också fått göra en helhetsbedömning av kommunens service, och den helhetsbedömningen ligger till grund för måttet NKI (Nöjd Kund-index).

Godkänt resultat

Årets resultat för Knivsta kommun med NKI 68 av 100 ligger inom skalan godkänt enligt SKL:s kriterier. Resultatet ligger något under genomsnittet. Det genomsnittliga NKI-värdet hos de 184 kommuner som deltog i årets mätning var 72 av 100.

Knivsta kommun får bäst omdömen inom myndighetsområdet brandtillsyn, NKI 81 av 100. Myndighetsområdet bygglov får relativt sett ett gott resultat med NKI 69 – riksgenomsnittet i mätningen hamnade på NKI 63 av 100.

- Vi kommer nu att fortsätta utveckla företagsservicen i samverkan med näringslivet under 2019. Knivsta ska vara en attraktiv kommun att verka i och etablera sig i. Då skapar vi både tillväxt och fler arbetstillfällen, avslutar Pernilla Westerback. 

Läs mer om mätningen Öppna jämförelser: företagsklimat 2018 i SKL:s pressmeddelande till höger.

---------------------------------------------------------------------------

NKI-värde för kommuner i Uppsala län

Heby kommun, NKI 80
Älvkarleby kommun, NKI 77
Håbo kommun, NKI 74
Tierps kommun, NKI 71
Uppsala kommun, NKI 71
Knivsta kommun, NKI 68
Östhammars kommun, NKI 63
Enköpings kommun, NKI 62
-------------------------------------------------------------------------

 

 

  • Senast uppdaterad 10 apr 2019