Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun får medel för att utveckla innovationskultur

2019-08-28

innovation laptop 420

Foto: StockAdobe

Knivsta kommun ingår i ett projekt som beviljats 3,4 miljoner kronor från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projektet går ut på att utveckla en innovationskultur i Knivsta kommun där alla medarbetare är delaktiga och jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna. 

Hackaton som arbetsmetod

Det här ska ske genom ett systematiskt arbete med en metod som kallas hackaton. Hackaton är ett fenomen inom främst IT-sektorn där programmerare samlas under flera dygn i en tävlingsinspirerad slags work-shop. 

- Man inleder med att ha en kreativ brainstorm där man lyfter alla frågeställningar och utmaningar man vill ta sig an. Sen inspireras man av varandras färdigheter i att skriva kod och fokuserar på att lösa uppgifterna. Vi vill testa det här arbetssättet – fast utan själva programmerandet, utan med fokus på verksamhetsutveckling. Oss veterligen är det första gången man använder hackaton i den offentliga verksamheten på det här sättet, så det är verkligen spännande, berättar Jessica Fogelberg, bygg och miljöchef i Knivsta kommun.

Knivsta kommun kommer arrangera sammanlagt tre hackaton under 2020 och 2021. Antalet deltagare kommer variera med 15-20 medarbetare på det första eventet, 45-55 medarbetare på det andra och uppåt 80-100 medarbetare på det tredje. Varje hackaton ska pågå under en arbetsdag.

Medarbetare ska ges förutsättningar att förverkliga idéer

- Vi har så kompetenta och kreativa medarbetare inom alla verksamheter, och de går omkring med en mängd olika frågeställningar och problemlösningar. Det kan handla om hur vi utför våra arbetsuppgifter effektivare eller på olika sätt utvecklar verksamheterna. 
- Med det här projektet vill vi hitta en metod där vi ger alla medarbetare förutsättningar att mötas över verksamhetsgränserna, systematiskt jobba med sina idéer och få dem att bli verklighet, säger Jessica Fogelberg. 

Hon betonar att projektet inte innebär något merarbete för medarbetarna.

Effektiva lösningar ska säkra god kvalitet

- Vi jobbar ju redan med verksamhetsutveckling idag, men det här innebär att vi kommer göra det på ett nytt sätt. 
- Vilken skillnad kommer Knivstas invånare märka?
- Förmodligen inte så stor. Utmaningen för hela den offentliga sektorn är ju att klara av att leverera välfärd med begränsade resurser framöver, och då behöver vi hitta nya sätt att jobba. Förhoppningsvis leder det här till att vi hittar effektiva lösningar som gör att vi även fortsättningsvis kan bibehålla den goda kvalitet som vi har idag, säger Jessica Fogelberg. 

Övriga aktörer i projektet är innovationsledningsbyrån Curlabs som bland annat kommer bidra med expertis, samt Tammerfors universitet som tittar på projektet ur ett forskningsperspektiv. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL är med som referensgrupp. Projektet finaniseras av Innovationsprogrammet Smart Built Environment som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

 
  • Senast uppdaterad 28 aug 2019