Till undermeny Karta Kontakt

SCB:s medborgarundersökning 2019 pågår

2019-08-27

person promenerar

 

Hur är Knivsta kommun att leva i? Hur fungerar förskolan, äldreomsorgen, gator och kommunikationer.


Nu genomför Statistiska centralbyrån (SCB) den återkommande Medborgarundersökningen i Knivsta kommun. I dagarna får 1200 Knivstabor enkäten hemskickad i brevlådan och får möjlighet att tycka till om hur det är att bo och leva i Knivsta. Det handlar bland annat om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också uppge hur de upplever den kommunala servicen inom exempelvis barnomsorg och skola. 

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. Att delta är självklart frivilligt men för att få bästa möjliga kvalitet i undersökningen är det avgörande att så många som möjligt svarar. Undersökningen görs på uppdrag av Knivsta kommun och för oss som kommun är det viktigt att få in dina synpunkter på vår verksamhet.

Totalt genomför 135 kommuner undersökningen under hösten. Resultaten skickas till kommunerna i början av december och kommer också presenteras på SCBs webb.

 

Sista dag att svara

Pappersenkäten måste postas till SCB senast den 29 oktober. Webbenkäten ska vara besvarad senast 4 november klockan 13.00.


Läs mer via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 27 aug 2019