Till undermeny Karta Kontakt

Överklagande av detaljplan för Södra Ar, etapp 1 överlämnas till Mark- och miljödomstolen

2019-08-08

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplan Södra Ar etapp 1. Därefter fanns tid för att lämna in överklagande, till och med den 22 mars 2019. Under överklagandetiden inkom två överklaganden till kommunen.

Tisdag 6 augusti upptäcktes att enbart det ena av de två överklaganden rättidsprövats och skickats vidare till Mark- och miljödomstolen, enligt de regler som gäller. Onsdag 7 augusti genomförde kommunen därför en rättidsprövning av det andra överklagandet. I dag torsdag 8 augusti överlämnas överklagandet tillsammans med samtliga handlingar rörande detaljplanen till domstolen.

Det råder i dag osäkerhet om den antagna planen gäller eller ej, och kommunen avvaktar nu domstolens beslut.

Berörda sakägare kommer att få mer information om det inträffade i närtid.

Knivsta kommun beklagar det som hänt och kommer under hösten att se över rutinerna gällande hantering av överklaganden.

  • Senast uppdaterad 8 aug 2019