Till undermeny Karta Kontakt

Eldningsförbud råder i Uppsala län

2019-06-17

Förbudsskylt elda

 

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i Uppsala län och i Stockholms län från och med den 16 juni klockan 16.00. Förbudet gäller tills vidare.

Hög brandrisk råder

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i Stockholms län och Uppsala län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle - till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar.

Tillåtet grilla på egen tomt 

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt. Då behöver anordningen vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

 
  • Senast uppdaterad 17 jun 2019