Till undermeny Karta Kontakt

Fokus på Knivstaån i projektet ”Skolbäcken - Al-in”

2019-05-01

Plantera

 

Under april och maj har ett tjugotal klasser från skolor i Sigtuna och Knivsta kommun deltagit i projektet ”Skolbäcken Al-in” och planterat träd längs med Knivstaåns sista delsträcka – också kallad Lövstaån. Från Knivsta har 12 klasser fått möjligheten och delta. Träden som planterats är alar och de ska bland annat främja en bättre lekmiljö för den hotade fiskarten asp. Projektet ”Skolbäcken - Al in”, drivs av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund i samarbete med Knivsta kommun, Knivsta naturskola, Sigtuna kommun, Stockholms länsstyrelse samt Uppsala länsstyrelse.

Öka kunskapen och engagemanget för Knivstaån

Naturskolan i Knivsta har sedan ett år tillbaka jobbat med att öka kunskapen och engagemanget för Knivstas centrala vattendrag genom det lokala naturvårdsprojektet ”Lär känna Knivsta ån”. Tillsammans med eleverna har Naturskolan bland annat undersökt livet i ån och diskuterat hur beroende vi är av rent vatten i tillräcklig mängd och vad vi kan göra för att säkerställa denna resurs för framtiden. Att praktiskt vara med och röja vass och plantera träd för att förbättra förutsättningarna för livet i och längs med ån tror Sara Antell, pedagog på Naturskolan, bidrog till en känsla av meningsfullhet.

- Förutom att eleverna på detta sätt känner sig delaktiga tror jag att det praktiska arbetet också ger en djupare förståelse för de större sammanhangen och människans relation till naturen. Inte minst ger de oss alla hopp, hopp om att vi faktiskt med kunskap och lite driv kan göra något positivt för den biologiska mångfalden, säger Sara Antell.

Knivstaåns dag 8 maj

Onsdag den 8 maj är det Knivstånsdag då både barn och vuxna är välkomna till centrala Knivsta för att få en inblick i livet under ytan. Eventet börjar klockan 12.30 - 14.00. På plats finns personal från Upplandstiftelen, Biotopia, Länsstyrelsen, Knivsta naturskola och Knivstas park och naturenhet. Läs mer om eventet i högerspalten.

Plantera alar
  • Senast uppdaterad 10 maj 2019