Till undermeny Karta Kontakt

Rösta med bud

2019-05-15

Valet till Europaparlamentet puff

 

Den 26 maj är det val till Europarlamentet. Sverige ska utse 20 ledamöter för de kommande fem åren som är med och stiftar EU:s lagar. Alla som är medborgare i Sverige eller ett annat EU-land och som är över 18 år har rösträtt.

Har du svårt att ta dig till vallokalen? Hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning ska inte utgöra något hinder att kunna rösta. Du kan rösta med bud eller med ambulerande röstmottagare som kommer och hämtar din röst i ditt hem eller där du befinner dig.  

Vid budröstning gör du i ordning din röst själv och lägger den (i närvaro av ett vittne) i ett särskilt ytterkuvert. Därefter låter du en närstående lämna rösten i din vallokal eller på ett förtidsröstningsställe. Budrösten får göras i ordning tidigast den 2 maj. 

 

Vem kan agera bud?

En nära släkting, till exempel din make, maka eller sambo, din eller din make, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon kan vara bud. Även en vårdare som hjälper dig kan agera bud. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig. 

Det material som krävs för att budrösta kan hämtas i förtidsröstningslokalen (när den är öppen) eller så kan du läsa och följa instruktionerna i på Valmyndighetens webbplats - se länk till höger.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig och rösta och om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna så att ambulerande röstmottagare kommer hem till dig för att motta din röst. 

Kontakta valkansliet på 018-34 71 26 under kontorstid eller mejla knivsta@knivsta.se för mer information. 

Valkansliet återkommer för att komma överens om en tid då röstmottagaren kommer sedan hem till dig och hjälper dig att rösta.

 
 
  • Senast uppdaterad 15 maj 2019