Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2019-03-04

kommunhuset vinter

 

Förvaltningen ska ta fram åtgärdspaket

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 25 februari att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att uppnå det finansiella målet i Mål och budget 2019. Bakgrunden är att kommunen har ett underskott på sammanlagt 37 miljoner kronor från 2017 och 2018. Underskottet måste regleras inom tre år. För att kunna påbörja återbetalningen av underskottet måste kommunen göra ett positivt resultat på minst 21 miljoner kronor för 2019. En mycket tidig prognos visar att det krävs åtgärder för att kunna nå det resultatet. I mars ska förvaltningen redovisa åtgärdspaketet för kommunstyrelsen.

Förstudie inleds om anslutning till Käppala reningsverk

Ännu ett steg togs mot en möjlig anslutning av Knivstas avloppsanläggning till Käppalatunneln i Sigtuna kommun. Bakgrunden är att Knivsta är i stort behov av en utökad kapacitet för avloppsrening för att möta kommunens befolkningsutveckling. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en avsiktsförklaring som innebär att en förstudie påbörjas om att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk via Käppalatunneln.

Ta del av handlingar och läs om fler beslut via länken till höger. 
  • Senast uppdaterad 4 mar 2019