Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2019-09-02

sågverkstorget och kommunhuset 420

 

På sitt sammanträde den 26 augusti beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till Mål och budget 2020 med planeringsramar 2021-2023 samt skattesats 2020. Kristdemokraterna, Liberalerna samt Knivsta.Nu reserverade sig till förmån för sina respektive egna budgetförslag. Även Sverigedemokraterna reserverade sig. Kommunfullmäktige behandlar samtliga budgetförslag den 18 september.

Medborgarråd
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av ett medborgarråd. Arbetet ska ske enligt förvaltningens förslag om ett dynamiskt Knivstaråd, med successivt införande under 2019-2020. Kommunstyrelsen beslutade även om finansiering av uppdraget; 300 000 kronor för 2019 samt 300 000 kronor för 2020 utöver de redan avsatta 400 000 i budgeten. Kristdemokraterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet. 

Markanvisning

Kommunstyrelsen godkände förslaget till markanvisning för kvarteret Takteglet till AB Borätt. Kvarteret berör fastigheterna Gredelby 7:76, Gredelby 1:3 och Gredelby 7:74. Planläggning av området pågår där syftet är att pröva om bostadsbyggande kan möjliggöras. AB Borätts preliminära skisser visar på bebyggelse som ger 80 - 100 lägenheter. 

Digitalt styr- och ledningssystem

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja en miljon kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2019 för införande av ett digitalt styr- och ledningssystem. Införandet är ett led i kommunens utveckling mot en ökad digitalisering samt ett effektivare och mer kvalitetssäkrat arbetssätt för nämnder och kontor.

Ta del av fler beslut och handlingar via länken till höger.

 
  • Senast uppdaterad 2 sep 2019