Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun får klart godkänt betyg av Skolinspektionen

2019-09-30

Tummar upp

 

Under våren 2019 gjorde Skolinspektionen en så kallad regelbunden tillsyn av Knivsta kommun. Det är en typ av tillsyn som görs regelbundet på all skolverksamhet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Nu har alla resultaten kommit och sammanfattningsvis får kommunen ett klart godkänt betyg av den statliga tillsynsmyndigheten. 

- Det är ett fantastiskt bra resultat och en bekräftelse på ett strukturerat, systematiskt och medvetet arbete från förvaltningens håll tillsammans med skolledare, säger Knivsta kommuns utbildningschef Hans Åhnberg.

Kommunens huvudmannaskap 

Tillsynen var indelad i två delar. I den ena granskades Knivsta kommun som huvudman. Det handlar om hur kommunen sköter sitt övergripande ansvar inom samtliga skolformer, det vill säga förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Efter att kommunen lämnat in en stor mängd dokumentation genomförde Skolinspektionen intervjuer med politiska representanter, förvaltningsledningen, rektorer, elevhälsa och studieyrkesvägledning. 

Resultatet? Klart godkänt med ett par anmärkningar. På grundskolenivå fick kommunen i uppdrag att säkerställa tillgång på personal med studie- och yrkesvägledningskompetens på lågstadiet. På gymnasienivå behövde kommunen säkerställa studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska.

Två skolenheter – Thunman och Sjögrenska

I den andra delen av tillsynen tittade Skolinspektionen närmare på enskilda skolenheter och här hade myndigheten valt ut Thunmanskolan och Sjögrenska gymnasiet.

Innan tillsynen skickade Skolinspektionen ut en enkät som elever och vårdnadshavare fick besvara. Därefter gjorde myndigheten klassrumsbesök och genomförde intervjuer på plats med skolledning, personal och slumpvist utvalda elever. 

Resultatet här? Sjögrenska gymnasiet fick i uppdrag att vidta åtgärder kring kollegialt lärande och arbetssätt. Där arbetar man nu med att utveckla undervisningen så att alla elever stimuleras att nå sina mål. Thunmanskolan fick inte en enda anmärkning. Bara cirka 20 procent av de skolor som granskas klarar sig helt utan anmärkningar, så det är ovanligt. 

- Vi är väldigt stolta över resultatet för kommunen. Men det är inget som ”bara händer” – vi har jobbat medvetet och det här är en bekräftelse på det arbete som vi gör, säger utbildningschef Hans Åhnberg.

Till höger kan du läsa ett reportage om Thunmanskolan och hur de har jobbat systematiskt med bland annat vision och värdegrund, inkluderade undervisning och att skapa en stark Thunmananda.

Du hittar även en länk till en intervju med Thunmanskolans rektor Johanna Lindqvist i P4 Uppland. 

 
  • Senast uppdaterad 30 sep 2019