Till undermeny Karta Kontakt

Stör döden - ett samtal kan rädda liv

2019-09-10

stör döden kampanj 420

 

Den 10 september är det internationella suicidpreventiva dagen. Det är en dag som Världshälsoorganisationen WHO har lanserat för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. 

Årligen tar i genomsnitt 50 personer i Uppsala län sitt liv enligt Socialstyrelsens uppgifter. Från 1980-talet och framåt så sjönk suicidsiffror årligen, men de senaste 20 åren har ingen förbättring skett. I gruppen barn och unga 15–24 år har även en årlig ökning setts sedan mitten på 90-talet. 

Liv och hälsa ung-enkäten från 2019 visar att cirka 7 procent av alla pojkar och cirka 13 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet i Uppsala län uppger att de har genomfört ett suicidförsök. 

Så samverkar vi inom Uppsala län

Att jobba med att förebygga självmord förutsätter samarbete och samverkan. 2019 jobbar Knivsta kommun tillsammans med länets övriga kommuner samt Region Uppsala med att ta fram stöd och vägledning kring hur ett suicidpreventivt arbete kan se ut.

Stör Döden-kampanjen

För att uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen, och det arbete som görs i länet, har Region Uppsala och länets samtliga kommuner kommit överens om att sprida den framtagna informationskampanjen ”Stör Döden”, se länk till höger. 

9 av 10 som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: "Hur kunde jag tänka så?". Kampanjen ”Stör döden” uppmärksammar suicid och ger via sin hemsida konkreta tips på hur vi kan störa döden, vad man kan säga och hur. Ett samtal kan rädda liv!

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms läns landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP). 

På 1177.se finns ytterligare information kring självmord och självmordstankar.

 
  • Senast uppdaterad 10 sep 2019