Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 


KUNGÖRELSE

Datum: 2018-09-24

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Finskregistrerad VHG-743
Fabrikat: Citroen Xsara, silverfärgad
Plats: Pendlarparkeringen AR-terminalen

Registreringsnummer: NXD 188
Fabrikat: Peugeot 205, grön
Plats: Villebrådsgatan/Åsgatan

Registreringsnummer: BJR 486
Fabrikat: Nissan Primera, röd
Plats: Brunnbybadet

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-12-27

 


ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsens sammanträde 17 september 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-08-22
Anslaget sattes upp 2018-08-24
Sista dag för överklagande är 2018-10-15
Anslaget tas ner 2018-10-16

 


 

 

ANSLAG/BEVIS

Överförmyndarnämndens i Uppsala sammanträde 17 september 2018

Protokollet anslogs 2018-09-19

Anslaget tas ner 2018-10-10

Protokollet förvararas på Överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun

 


 

KUNGÖRELSE

 

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder den 26 september kl 18.00, i Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta

Dagordningen och handlingarna är publicerade på hemsidan.


 

ANSLAG/BEVIS

Utbildningsnämndens sammanträde 4 september 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-09-18
Anslaget sattes upp 2018-09-19
Sista dag att överklaga protokollet är 2018-10-10
Anslaget tas ner 2018-10-11

 


 

 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-09-17

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: COA337 Fabrikat: Opel Astra, röd
Plats: Pendlarparkeringen AR-terminalen

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-12-17


ANSLAG/BEVIS

Omedelbart justerat beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-17, § 156

Beslutet justerades 2018-09-17
Anslaget sattes upp 2018-09-18
Sista dag att överklaga beslutet är 2018-10-09
Anslaget tas ner 2018-10-10

Beslutet förvaras i Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun.

 


 

ANSLAG/BEVIS

Socialnämndens sammanträde 6 september 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-09-13.
Anslaget sattes upp 2018-09-14.
Sista dag att överklaga protokollet är 2018-10-05.
Anslaget tas ner 2018-10-08.

 


 

ANSLAG/BEVIS 

Lönenämndens sammanträde 12 september 2018

Protokollet anslogs 2018-09-13

Anslaget tas ner 2018-10-05

Protokollet förvaras i Tierps kommun, kommunhusets arkiv, Centralgatan 7


 

 

ANSLAG/BEVIS

Samhällsutvecklingens sammanträde 27 augusti 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades: 2018-09-03
Datum då anslaget sattes upp: 2018-09-04
Sista dag för överklagande: 2018-09-25 
Datum då anslaget tas ner: 2018-09-26
 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


 

ANSLAG/BEVIS

Valnämndens sammanträde den 29 augusti 2018
Justerat protokoll begärs av registrator
Protokollet justerades 2018-08-29
Anslaget sattes upp 2018-09-07
Sista dag för överklagande är 2018-09-27
Anslaget tas ner 2018-09-28
Protokollet förvaras på Kommunhuset i Knivsta


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 

ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2018.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-09-04
Anslaget sattes upp 2018-09-05 
Sista dag för överklagande är 2018-09-26
Anslaget tas ner 2018-09-27 


 

 

ANSLAG/BEVIS


Kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2018.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades   2018-09-03
Anslaget sattes upp 2018-09-04
Sista dag för överklagande är 2018-09-25
Anslaget tas ner 2018-09-26 

 


  

 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018