Till undermeny Karta Kontakt

Om Knivsta kommuns webbplats

Ansvar för innehållet på knivsta.se 

På alla sidor finns information om ansvarig informationslämnare och/eller ansvarig webbredaktör. Frågor eller synpunkter som specifikt rör innehållet på en sida skickas till ansvarig webbredaktör. Redaktörens namn är länkat med en e-postadress.

Övergripande frågor

Allmänna frågor, synpunkter eller förslag på webbplatsens innehåll och utformning skickas till informationsenheten. Synpunkter eller klagomål kan även skickas via den funktion för synpunkter och klagomål som finns på alla sidor.

Kommunens informationschef är övergripande ansvarig för knivsta.se. Det omfattar ett övergripande ansvar för innehåll, struktur, grafisk form, teknisk lösning och regler för webbplatsen. 

Kommunens webbmaster ansvarar för den tekniska driften och förvaltningen av webbplatsen.

  • Senast uppdaterad 23 feb 2018