Till undermeny Karta Kontakt

Mora sten

Utmed vägen till Morby, nära gränsen mellan Knivsta och Uppsala kommuner finns minnesplatsen Mora stenar. 

Minnesplatsen vid Morby

Platsen minner oss om den medeltida mötesplats - Mora sten - där flera små folkriken träffades för att genomföra konungaval. 

Den förste dokumenterat valde folkkungen var Magnus Ladulås 1275, men troligen är traditionen äldre än så. Platsen låg utefter Långhundraleden, den viktiga vattenvägen till Uppsala, och på gränsen mellan två gamla folkland, Attundaland och Tiundaland.

Kröning vid Mora sten

Upplandslagen från 1296 redogör i detalj för de olika momenten i "att taga och vräka konung". Den valde kungen skulle innan sin Eriksgata, stående på stenen svära sin ed och hyllas av valförsamlingen. Som ett "dokument" över valet höggs text in i en mindre sten. Några av dessa finns utställda i musiebyggnaden, uppförd 1770, vid den nuvarande minnesplatsen och därav också dess namn; Mora stenar.

Mora sten


Man antar att denna, på sitt sätt, demokratiska instution fungerade fram till att Gustav Vasa lät besluta att kungaämbetet istället skulle gå i arv.

Var den riktiga Mora sten fanns eller mer exakt låg är oklart. Den vanligaste uppfattningen är att det var vid den nuvarande museibyggnaden. En annan uppfattning är att det är den mellersta av de stora stenar som ligger i en åker invid Morby.

Namnet "Mora" antas komma av gammalt ord för äng med särskild betydelse; på vattenrik mark. Man kan anta att det var på det sättet utmed den stora vattenleden. Namnet ingår också i bynamnet Morby.

  • Senast uppdaterad 23 aug 2017