Till undermeny Karta Kontakt

Pedagogiska priset

lärare - elever

 

Utbildningsnämnden delar årligen ut kvalitetsstipendier för att lyfta fram duktiga pedagoger inom förskola och skola. 

Varje stipendium uppgår till 10 000 kronor och delas ut till:

• Årets prestation inom förskoleområdet
• Årets prestation inom skolområdet
 

Vem kan nomineras?

Pedagogiska priset delas ut efter en nomineringsprocess. Anställda inom såväl kommunala som fristående förskolor och skolor kan premieras.. Det kan vara en person, ett arbetslag eller en verksamhet. 

Vem kan nominera?

Elever, föräldrar och anställda inom skola och förskola kan nominera. 

Nomineringar senast 15 juni

Nomineringarna ska vara registrator i Knivsta kommun tillhanda senast den 15 juni.  Du kan använda blanketten till höger, eller e-posta din nominering till knivsta@knivsta.se. Du kan också skicka ett brev till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta eller lämna det i Kontaktcenter Knivsta i Kommunhuset, Centralvägen 18. Om du inte använder blanketten är det viktigt att du skriver namnet och funktion/arbetsplats på den/de du nominerar. Nomineringarna ska vara tydligt motiverade och kopplade till verksamhetens mål och resultat.Skriv även ditt eget namn, din adress, telefonnummer och e-postadress. 
 
Det är utbildningsnämnden arbetsutskott som fattar beslut om vilka som ska tilldelas stipendierna efter en beredning av förvaltningschef och utvecklingschef. Stipendierna delas ut under högtidliga former under tidig höst varje år. 

Tidigare stipendiater

2018 premierades två pedagoger inom skolan: Emma Ronström, lärare på Lagga skola F- åk 3, samt Sara Antell, pedagog på Naturskolan.  Inom förskolan premierades Jessica Lindberg, pedagog på den fristående förskolan I Ur och Skur Villa Villekulla i Knivsta.

2017 blev årets pedagog inom förskolan blev Anna Franzén. Hon arbetar som pedagog på Skutans förskola. Årets pedagog inom skolan blev Petra af Schmidt. Hon arbetar som pedagog på Högåsskolan.

2016 premierades två pedagoger dels förskolläraren Ulla Kaaki vid Tärnans förskola. Hon är en förskollärare som får alla, både barn och föräldrar, att känna sig sedda.
Dels idrottsläraren Linda Kieback Sellberg vid Lagga skola hon är en lärare som har förmågan att anpassa undervisningen till alla elever, oavsett förmåga och förutsättningar.
Även kökspersonalen på Brännkärrsskolan fick ett hedersomnämnande för sina fina insatser och personliga engagemang,

2015 fick Sofia Gembäck, lärare på Thunmanskolan, Katarina Bornestedt, lärare på Segerstaskolan, samt Maria Franzén, lärare på Högåsskolan, pris för stort engagemang och pedagogisk skicklighet.

2014 premierades Hanna Sundström, förskollärare på Citronens förskola, bland annat för att hon utvecklar barnens lärande genom ett naturvetenskapligt synsätt Inom förskoleområdet. Anki Sundberg, lärare på Långhundra skola och en av kommunens två förstelärare som arbetar för skolutveckling i hela Knivsta kommun, fick pris för Årets prestation inom skolområdet.

2013 premierades Annica Norrsjö från Västar Ängby förskola bland annat för att hon har ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och nya arbetskamrater. Hon tar ett stort ansvar för att både planera och genomföra verksamheten. Emma Holtari från Ängbyskolan får priset för en pedagogiskt genomtänkt undervisning som inspirerar elever.

2012 gick stipendierna till Cecilia Karlsson, lärare i Alsike skola, för god pedagogisk insikt, stort engagemang och ett lösningsinriktat förhållningssätt, samt Annica Nilsson, rektor för Tallbackens och Tärnans förskolor, för ett systematiskt, ödmjukt och moget ledarskap – alltid med barnen i fokus. 


  • Senast uppdaterad 14 mar 2019