Till undermeny Karta Kontakt

Vision 2025

Glada barn

Knivsta - där framtiden bor


”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Så lyder Knivstas vision fastställd den 21 mars 2013, av ett enigt kommunfullmäktige.

Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025 och att en ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Som en röd tråd löper det hållbara samhället och målet är att utveckla Knivsta till en föregångskommun både vad gäller ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

I visionen sammanfattas Knivstas identitet i följande punkter:

  • En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
  • En kommun öppen för förändringar
  • En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
  • En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
  • En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
  • Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
  • En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

 

  • Senast uppdaterad 17 aug 2017