Till undermeny Karta Kontakt

Om anslagstavlan för beslut och kungörelser

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Lagändringen innebär bland annat att kommunens anslagstavla för beslut och kungörelser ska vara digital och finnas på kommunernas webbplats. För Knivstas del innebär det att den tidigare officiella anslagstavlan i Kommunhuset inte längre används.

Anslagstavlan för beslut och kungörelser har en formell funktion. Lagen ställer krav på vad som ska och vad som får finnas på anslagstavlan. Bland annat ska möten och beslut tillkännages enligt särskilda rutiner. 

På anslagstavlan tillkännages bland annat:

  • kommunfullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna
  • kungörelser av detaljplaner
  • kungörelse av översiktsplan
  • beslut om flyttning av fordon

I anslutning till de publicerade anslagen ska det också finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut.

Särskild serviceskyldighet

För att alla ska kunna ta del av kommunens tillkännagivanden har kommunen en särskild serviceskyldighet att hjälpa den som inte har tillgång till Internet. 

I Kommunhuset finns publika datorer, och behöver du hjälp kan du vända dig till Kontaktcenter Knivsta under kommunens öppettider.

  • Senast uppdaterad 23 feb 2018