Till undermeny Karta Kontakt

Kommunalråd

Det mesta av de förtroendevaldas politiska arbete i en kommun sker på fritid, ofta kvällstid. Men det finns också en rad uppgifter som måste ske dagtid.

En viktig politisk uppgift är att representera kommunen i olika regionala samarbetsorgan eller annan samverkan. En annan är att företräda kommunen gentemot näringsliv och andra intressenter. 

Knivsta har tre kommunalråd som är anställda i kommunen, på heltid eller deltid. 

Peter Evansson

Peter Evansson (S)
Kommunalråd

Lennart Lundberg

Lennart Lundberg (KNU)
Oppositionsråd

Boo Östberg

Boo Östberg (C)
Kommunalråd


  • Senast uppdaterad 8 jan 2019