Till undermeny Karta Kontakt

Kommunalråd

Det mesta av de förtroendevaldas politiska arbete i en kommun sker på fritid, ofta kvällstid. Men det finns också en rad uppgifter som måste ske dagtid. En viktig politisk uppgift är att representera kommunen i olika regionala samarbetsorgan eller annan samverkan. En annan är att företräda kommunen gentemot näringsliv och andra intressenter. 

I Knivsta är kommunstyrelsens ordförande arvoderad på heltid för att kunna fullgöra sitt uppdrag, medan en av oppositionens politiker är arvoderad på halvtid. 

Sedan 1 november 2015 finns ytterligare två kommunalråd. Boo Östberg (C) är sedan 2017-08-01 arvoderad på 52 procent av en heltid och Björn-Ove Björk (KD) är arvoderad på 40 procent. 

Klas Bergström (M)

Klas Bergström (M)
Kommunalråd
mob: 0705-27 53 43

Peter Evansson

Peter Evansson (S)
Oppositionsråd
mob: 0722-123233

Boo Östberg (C)

Boo Östberg (C)
Kommunalråd
mob: 0708-38 83 70

Björk

Björn-Owe Björk (KD)
Kommunalråd
mob: 0702-25 44 95

  • Senast uppdaterad 31 jul 2017